$left
$middle

Shared Reading

Välkommen till våra Shared Reading-träffar där vi tillsammans läser och diskuterar texter som kopplar an till konstmuseets utställningar.

  • 27/9, 18/10, 9/11 och 7/12
  • Klockan 13.30-15.30
  • Malmö Konstmuseum, Slottsholmen

Shared reading, eller delad läsning, är en metod för högläsning och samtal om litteratur i grupp. De två första läsningarna görs i samband med utställningen Tal R & Mamma Andersson – Runtom Hill, de två sista rör sig kring tematiken i utställningen Happily ever after.

Tillsammans läser vi kortare texter - noveller eller dikter - och gör pauser för tankar diskussioner och frågeställningar. Du behöver inte förbereda dig eller läsa något i förväg.

Träffarna leds av läsledare från Malmö Stadsbibliotek. Du väljer själv om du vill vara med på de två första träffarna eller de två sista – eller samtliga! Alla är välkomna oavsett läsvana.

Vi bjuder på kaffe/te och valfri kaka på restaurang Wega i pausen.

Shared reading-träffar (samtliga 13.30-15.30)

Tal R & Mamma Andersson – Runtom Hill
Onsdag 27/9 Läsledare: Martina Åkerman och Charlotte Högström
Onsdag 18/10 Läsledare: Anni Söderlind och Gunilla Pettersson

Happily ever after
Torsdag 9/11 Läsledare: Kajsa Wictorin och Martina Åkerman
Torsdag 7/12 Läsledare: Anni Söderlind och Birgitta Lindberg

Plats: Konstgalleriet, våning tre på Malmö konstmuseum. Ett undantag är tillfället den 18/10 som är i Skovgaardsalen.

Programmet anordnas i samarbete med Malmö stadsbibliotek.

Föranmälan krävs, anmäl dig genom att maila till Ellen Arvidsson: ellen.arvidsson@malmo.se Glöm inte berätta vilka lästillfällen du vill medverka på.

Kontakta oss

sv