$left
$middle

Literary Fragments: (un)told pages, Bitte Andersson & Sara Kaaman

Literary fragments är en serie i tre delar bestående av läsningar och samtal som sammanfogar bildkonst, poesi och prosa. I samarbete med Biblioteken i Malmö.

  • Lördag 13/11 klockan 15.00
  • bibliotek Garaget

Illustration: Edith Hammar

Literary fragments är en del av programmet för utställningen (in)visible som visas på Malmö Konstmuseum fram till den 9 januari 2022. Utställningen ger en inblick i queera uttryck, men lämnar samtidigt utrymme för en mångfald av tolkningar. Denna aldrig sinande källa av narrativ och erfarenheter ligger till grund för Literary fragments.

I seriens andra evenemang fokuserar vi på tidigare och nutida exempel av hur bokhandlar, publikationer och litterära plattformar för världar samman. Medverkar gör serieskaparen och filmregissören Bitte Andersson, medgrundaren av (un)told pages Elisabeth Bruun Gullach samt den grafiska designern Sara Kaaman.

Gästtalarna kommer att dela med sig av sina upplevelser kring att använda sig av konst för att stärka sina communities. De kommer också utifrån sina skilda erfarenheter att diskutera hur vi kan organisera oss själva kring språk.

Efter presentationerna kommer curatorerna Tawanda Appiah och Jari Malta att ansluta sig till samtalet.

Eventen är gratis och behöver ingen föranmälan. Språk: Engelska.

Missa inte heller: Literary Fragments #3:
25/11, 18.00, Malmö Stadsbibliotek

Tidningsframsidor från tidskriften Girls Like Us

Girls Like Us, redaktör: Sara Kaaman

Literary Fragments är producerat av Tawanda Appiah och Jari Malta i samarbete med Malmö Konstmuseum och Biblioteken i Malmö, denna gång med tonvikt på Garaget. Ett särskilt tack till Amir Ghotaslou.