$left
$middle

Sandy Harry Ceesay - Jérémie (your name is a prayer to protect you)

Ett poetiskt dansperformance i hjärtat av utställningen (in)visible

  • ***TYVÄRR INSTÄLLT SÖN 26/9 - NYTT DATUM KOMMER***
  • Slottsholmen, (in)visible
Sandy Harry Ceesay, Foto av Tracey Tomtene

Sandy Harry Ceesay. Foto: Tracey Tomtene

I Sandy Harry Ceesays performance Jérémie (your name is a prayer to protect you) förenas dans, poesi, bild och ljud i ett eget expanderat universum. Ceesay tar sig an utställningen (in)visible som en möjlighet att närma sig historien ur ett icke-linjärt perspektiv. I stället omfamnar han de glapp och mellanrum som utställningen tar fasta på, som bäddar för kreativa processer och improvisation. För att citera Ceesay själv:

”Genom fysiska metaforer och bildspråk försöker jag frammana, vrida och konfrontera historien.”

Sandy Harry Ceesays sätt att se på kroppen som en slags behållare för olika berättelser – en materia som kan känna och röra sig – skapar en flyktväg från de gränser våra hjärnor ibland sätter för oss själva.

Denna performance ingår i det ordinarie biljettpriset.

Malmö Museer och Malmö Konstmuseum opererar fortsatt med begränsade platser och förbokad biljett krävs för att besöka Slottsholmen. Mer information och bokningslänk finns här:

https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Museer/Besok-Malmo-Museer/Tank-pa-detta-infor-ditt-besok.html

Organiserat av curatorerna Tawanda Appiah and Jari Malta i samverkan med Malmö Konstmuseum.

Expressiv målning av Harry Sandy Ceesay, från en performance

Sandy Harry Ceesay använder sig av rummet i sitt performance, och kommer att lämna efter sig spår i utställningens processrum.

Bio:

Sandy Harry Ceesay (född 1995) är en dansare, konstnär och skribent som med ett poetiskt formspråk undersöker kroppens gränsöverskridande och föränderliga potential genom koreografi och litteratur. Ceesay har en examen från Amsterdam University of the Arts (AHK), och de fyra år han spenderade i Amsterdam påverkade starkt hans intresse för form, textur och språk. Kroppens ständiga och oavbrutna rörelse ser Ceesay som utgångspunkt för all hans koreografiska och litterära arbete.