$left
$middle

Specialvisning: Fragment av Malmös hbtqi-historia

Specialvisning av arkivrummet inne i (in)visible med Claes Gylling, RFSL Malmö och Linus Sollin, Stadsarkivet.

  • Lördag 27/11 klockan 13.30
  • Slottsholmen, (in)visible
Kollage från arkivrummet inne i utställningen (in)visible

Visning med Claes Gylling, RFSL Malmö och Linus Sollin, Stadsarkivet.

Inne i utställningen (in)visible visas ett urval av dokument rörande Malmös hbtqi-historia som finns bevarat på Malmös Stadsarkiv. Dokumenten har uppkommit i skilda historiska sammanhang och är präglade av sin tids lagar och normer. De ger oss ögonblicksbilder och förnimmelser av hur stadens hbtqi-personer levt och verkat.

Fram till 1944 var homosexuella handlingar kriminaliserat. 1979 upphörde homosexualitet att klassificeras som en sjukdom. I polis-, domstols- och sjuvårdshandlingar från denna tid möter vi berörda personer, som vittnar om maktutövande och utsatthet.

På 1970-talet kom den moderna homosexuella frigörelsen. Organisationer och aktivistgrupper bildades såsom RFSL Malmö (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande), HAML (Homosexuella aktionsgruppen Malmö-Lund) och Lesbisk front.

I bevarade dokument kan vi följa den framväxande gemenskapen och kampen för såväl juridiska rättigheter som rätten att definiera sig själva.

Vi erbjuder nu en specialvisning av arkivrummet av Claes Gylling, RFSL, och Linus Sollin, arkivpedagog på Stadsarkivet. Visningen ersätter ordinarie lördagsvisning och ingår i biljettpriset. Ingen förbokning krävs.