$left
$middle

Specialvisning: Lotte Laserstein – ett liv i exil.

Specialvisning av intendent Malin Forssell med fokus på Lotte Lasersteins porträtt Der Emigrant (Dr Walter Lindenthal), med anledning av Malmöforumet.

  • Torsdag 14/10 klockan 15.30
  • Slottsholmen, Samlingen
Porträttmålning: Lotte Laserstein, Der Emigrant (Dr Walter Lindenthal) 1941

Lotte Laserstein, Der Emigrant (Dr Walter Lindenthal), 1941

På grund av sitt judiska påbrå tvingades konstnären Lotte Laserstein (1898-1993) lämna sitt hemland Tyskland 1937, några år efter nazisternas maktövertagande. Flykten gick till Sverige, till Stockholm, där hon genom ett skenäktenskap fick stanna.

Från att ha varit en av Tysklands mest lovande och progressiva konstnärer tvingades hon acceptera att Sverige var varken öppen för hennes judiska barkund eller konstnärliga uttryck. Som försörjning målade hon porträtt på beställning, vilket kom att bli hennes huvudsakliga sysselsättning framöver.

Efter tjugo år i Stockholm fann hon sig till rätta i Kalmar och försvann in i anonymitetens glömska tills hon 1987 fick besök av en engelsk gallerist. Galleristens besök gällde några verk som Lotte Laserstein hade i sin ägo, målade av en annan konstnär. När galleristen fick se hennes tidiga produktion från Tyskland på väggarna blev hon så tagen att hon omedelbart ordnade en utställning med Lasersteins verk på galleriet hon arbetade vid. Utställningen väckte sensation och inför en häpen internationell konstvärld upptäcktes Lotte Laserteins konstnärskap på nytt.

I Malmö Konstmuseums samling finns ett porträtt som Lotte Laserstein målade 1941, fyra år efter flykten till Sverige. Målningen föreställer den judiska juristen Walter Lindenthal, som fick titeln Der Emigrant. Han, liksom Lotte Laserstein, tvingades att fly nazismen och kom till Sverige, här försörjde han sig som bibliotekarie och översättare.

Att lämna sitt land, att gå i exil, kan betyda att allt som byggts upp i hemlandet som karriär, sammanhang och identitet går förlorat. Vad betyder mottagandet i ett nytt land för en lyckad etablering och framgång? Hur kan vi läsa in Lotte Lasersteins framgång och glömska i den exil hon tvingades leva under i dryga 50 år av sitt liv? Vilka tillfälligheter formade hennes karriär och verksamhet?

Visningen görs med anledning av Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.