$left
$middle

Specialvisning av (in)visible

Visning av (invisible) med anledning av Copenhagen Art Week

  • Lördag 2/9 klockan 13.30
  • Slottsholmen, (in)visible
Museivärden Gabriella Pettersson inne i utställningen (in)visible

Gabriella Pettersson

Utställningen (in)visible är medvetet kurerad för att vara öppen för besökarnas egna tankar och intryck om vad som kan vara queer i ett konstsammanhang. Vissa av verken är skapade av queera konstnärer eller bär på en tydlig hbtqi+-tematik, medan andra har valts ut på grund av verkens potential för att öppna upp för olika blickar och tolkningar.

Konstmuseets värd Gabriella Pettersson är genusvetare med inriktning mot samtidskonst och kommer under sin visning guida besökarna runt i (in)visible - en utställning där det dolda är lika högt värderat som det synliga.

Copenhagen Art Week pågår mellan den 28/9 och 3/10 med en mängd utställningar och konstevent i Köpenhamn och Malmö. Läs mer på Artweeks hemsida.