Visningar

Välkommen att följa med på en av våra visningar! Välj mellan en introduktion av utställningen eller följ med våra intendenter på en specialvisning.

Specialvisningar

Torsdag 14/10, 15.30: Lotte Laserstein - Der Emigrant. Specialvisning av Konstmuseets intendent Malin Forsell med anledning av Malmö Forumet.

Lördag 16/10, 13.30: Specialvisning av (in)visible med Claes Gylling, RFSL, och Linus Sollin, Stadsarkivet. Ersätter den ordinarie lördagsvisningen.

Visningarna ingår i biljettpriset och behöver inte förbokas.

Allmänna visningar

Dagliga introduktionsvisningar samt längre visningar på helgerna för båda våra utställningar.

(in)visible, introduktionsvisning: Måndag-Fredag, klockan 13.30

(in)visible, längre visning: Lördagar klockan 13.30

Samlingen, introduktionsvisning: Måndag-Fredag, klockan 15.30

Samlingen, längre visning: Söndagar klockan 13.30

Introduktionsvisningarna pågår i ca 15-20 minuter medan de längre visningarna anpassas efter besökarna - ofta runt 45 minuter. De ingår båda i biljettpriset.