Blå delfinciklid

Munruvande fisk från Malawisjön.

  • Cyrtocara moorii
  • Afrika

Blå delfinciklid äter det som sandsilande fiskar, som till exempel rostratus, virvlar upp från botten. Blå delfinciklid lever på grunda områden med sandbotten.

Blå delfinciklid hittar du på avdelningen Unika och hotade miljöer på Akvariet.