$left
$middle

Blå delfinciklid

Munruvande fisk från Malawisjön.

  • Cyrtocara moorii
  • Afrika

Blå delfinciklid äter det som sandsilande fiskar, som till exempel rostratus, virvlar upp från botten. Blå delfinciklid lever på grunda områden med sandbotten. Arten är en av de populäraste cikliderna att hålla i akvarier, då de är lugna men ändå aktiva. 

Puckel på huvudet 

Blå delfinciklid lever nära finkornig sandbotten. Fisken livnär sig främst på smådjur som virvlas upp från botten av större fiskar. De större fiskarna silar sanden för att komma åt smådjuren. Båda könen av blå delfinciklid har samma karakteristiska blåa färg, men hanen är lite större och har en större och tydligare puckel på huvudet.   

Mycket fredlig fisk  

Blå delfinciklid är en mycket fredlig och svagt revirhävdande fisk. Hanen och honan leker nere på sandbotten och är munruvare. Detta innebär att fisken under de första dygnen efter leken bär sina ägg och i många fall även nykläckta yngel i munnen. Detta är ett bra skydd mot andra fiskar och rovdjur och det ger en bättre syresättning av äggen, eftersom syrerikt vatten passerar genom fiskens gälandning. Munruvning ökar ynglens chans att överleva. Munruvande arter lägger färre ägg och investerar mycket arbete. Föräldern som munruvar äter inget, eller mycket lite under tiden.  

Blå delfinciklid hittar du på avdelningen Unika och hotade miljöer på Akvariet.

sv