$left
$middle

Jättekulfisk

Söt men arg och mycket giftig.

blind grottetra (fisk)
  • Tetraodon mbu
  • Afrika

Jättekulfisken eller Mbukulfisk som den också kallas, är den största sötvattenslevande kulfisken som finns. Den har ett utseende som många tycker är väldigt gulligt, men egentligen är det en ganska aggressiv och farlig fisk! Olika individer av jättekulfisken kan ha väldigt olika personlighet. Vissa går inte alls att ha i närheten av andra av samma art. Malmö Museers två kulfiskar håller oftast sams med varandra.

Film

Nyfiken jättekulfisk

Jättekulfisk hittar du på avdelningen Djurens fantastiska funktioner på Akvariet.

sv