Torsk

Viktig men hotad fiskart.

Torsk.
  • Gadus morhua
  • Sverige

Ser du torskens skäggtöm som sticker ut på hakan? Den är ett kännetecken för torsken. Tömmen fungerar som ett känselorgan. Torskens kropp har marmormönster som är unikt för just torsken. Färgerna varierar med miljön de lever i.

Den största torsken som någonsin fångats vägde 60 kg. De blir könsmogna vid två till sex års ålder. En hona kan lägga upp till 5 miljoner ägg under lekperioden.

Torsken är en mycket viktig fiskart inom fiskeindustrin eftersom många tycker om att äta den.

Antalet torskar har minskat på många platser. I södra- och mellersta Östersjön till exempel med 75 %. I Kattegatt menar många att läget är katastrofalt. Det anses vara mindre torsk där än någonsin innan.

Torsk hittar du på avdelningen Våra vatten på Akvariet.