Wowragården

Malmö Museer har öppet. Så hanterar vi risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

Kringbyggd korsvirkesgård med anor från 1600-talet. Ligger i Södra Sallerup.

Foto: Mikael Sandholm / Malmö Museer.

  • Klågerupsvägen 475A
  • För närvarande stängd

Här visas bondens och torparens alla redskap från förr.