$left
$middle

Malmö Museer stängt 29 september

Den 29 september har kulturförvaltningen en utbildning för alla medarbetare och chefer. Därför håller Malmö Museer och Malmö Konstmuseum stängt den dagen.

Arkeologiafton: besök en arkeologisk utgrävning

På arkeologiaftonen har du möjlighet att besöka en arkeologisk utgrävning. Vad hittar arkeologerna när de gräver? Hur ser lämningarna ut efter ett par tusen år? Hur går det till?

  • 29 september klockan 18–20
  • Nummertolvsvägen, Sallerup

Under sommaren genomförs en arkeologisk undersökning i Sallerup (Toftanäs). På Arkeologidagen har du möjlighet att besöka utgrävningen. Se lämningarna som arkeologerna undersöker, ta del av metoder de använder, se fynd som har gjorts och lyssna till hur undersökningarna kan kopplas till andra äldre utgrävningar i området.

Vad hittar arkeologerna när de gräver? Hur ser lämningarna ut efter ett par tusen år? Svar på dessa och en liknande frågor har du möjlighet att få på under arkeologiaftonen.

Ta chansen att besöka en pågående arkeologisk undersökning. Vi bjuder på enkel fika.

Tid och plats

  • 29 september klockan 18–20
  • Sallerup.

Arekologiafton 2022 arrangeras av Sydsvensk Arkeologi AB och Malmö Museer.

sv