$left
$middle

Malmö Museer stängt 29 september

Den 29 september har kulturförvaltningen en utbildning för alla medarbetare och chefer. Därför håller Malmö Museer och Malmö Konstmuseum stängt den dagen.

Föreläsning: Svenska flottan 500 år

År 1522 föddes den svenska flottan. Var med och fira marinen och alla de människor som under sekler gått till sjöss för Sveriges bästa.

  • 23 & 24 september
  • Ångbåtsbron

År 1522 föddes den svenska flottan. Var med och fira marinen och alla de människor som under sekler gått till sjöss för Sveriges bästa. Försvarsmakten arrangerar Hamnbesök där de högtidlighåller marinens jubileumsår.

Malmö Museer är på plats med en föreläsning om äldre ubåtar. Föreläsare är Hasse Carlsson, från museiubåten U3s veteranbesättning.

Malmö Museer representeras av Hasse Carlsson från vår museeubåt U3:s veteranbesättning. Han föreläser på temat ”Äldre ubåtar” i försvarsmaktens tält vid Ångbåtsbron.

Tid och plats

  • 23 september klockan 10.45 och 12.45
  • 24 september klockan 11.00 och 13.15
  • Ångbåtsbron

Om inget annat anges:

  • Programmen ingår i entréavgiften till Malmö Museer.
  • Ingen föranmälan men begränsat antal platser, först till kvarn. Om förbokning krävs står det angivet i texten.
sv