$left
$middle

Gifter i miljön

Miljögifter är inte bara skadligt för vår natur utan påverkar även oss människor på ett negativt sätt. I det här avsnittet av Vattenvetarpodden får du lära dig mer om miljögifter.

Bild från vänster: Umair Khan, Ali Al-Rubaye, Fedek Mahdi Zein Al-Abedin och Mehnal Maqbool

Manusförfattarna Umair Khan, Ali Al-Rubaye, Fedek Mahdi Zein Al-Abedin, Mehnal Maqbool och Ryman Zaal berättar i det här avsnittet bland annat om vad Malmö stad gör för att minska användningen av miljöfarliga ämnen.

Miljögifter är ämnen som när det släpps ut i vår natur har en skadlig effekt på vår miljö. De långlivade gifterna som hamnar i vattnet påverkar således hela näringskedjan - från växter till oss människor.

Episode in English: Environmental toxins

sv