$left
$middle

Om Vattenvetarpodden

Vattenvetarpodden är en podcast av och med ungdomar från Malmö. I podden lyfter ungdomarna bland annat lokala vattenfrågor så som övergödning, miljögifter, dagvatten, rent dricksvatten och havsnivåhöjningar.

Vattenvetarpodden är en podcast av och med ungdomar från Malmö. Elever från Kryddgårdsskolan har själva skrivit manus och spelat in avsnitten. Alla avsnitt är inspelade både på svenska och engelska, och några av avsnitten finns även tillgängliga på andra språk som talas av ungdomarna, till exempel arabiska, turkiska och ryska.

Under skapandeprocessen har ungdomarna tagit del av ämnesspecifika digitala föreläsningar och workshops med forskare från World Maritime University (WMU) och lokala specialister och aktörer. Vattenvetarpodden lyfter lokala vattenfrågor som övergödning, miljögifter, dagvatten, rent dricksvatten och havsnivåhöjningar.

Vattenvetarna är ett treårigt integrationsprojekt inom Science Center Malmö Museer med mål att väcka nyfikenhet och öka motivationen till engagemang och kunskap om vatten hos barn och unga.

Podcasten är ett samarbete med Miljöförvaltningen Malmö, Kryddgårdsskolan, WMU, VA-Syd, Sweco och Segeåns vattendragsförbund och vattenråd.

sv