$left
$middle

Diskussionsunderlag: Tillväxt

Underlag till diskussion om tillväxt kopplat till utställningen Tillväxt - vad är det? som visas på Malmö Museer.

Diskutera tillsammans med familj, vänner, klasskamrater, eller kollegor. Här finns stoff till allt från någon timmes diskussion till längre workshops. Utgå från dig själv, dina egna erfarenheter, upplevelser, minnen, tankar, idéer, frågor och insikter.

Börja här

Upplev utställningen, ta in installationerna, lyssna på rösterna och berättelserna. Om samtalet inte sker direkt i anslutning till utställningsytan så kan ni med fördel ta del av fördjupningsmaterialet här på hemsidan och här återuppleva installationerna.

Diskussion och samtal om tillväxt

Du som tar del av denna utställning och detta material har större förmåga att förändra än vad du tror. Det behöver inte vara stort för att räknas. Utställningen och nedan samtalsguide är utformande för att uppmuntra till reflektion, för att öka vårt medvetande om oss själva som små men oändligt betydelsefulla delar av en större helhet.

Genom att synliggöra de trådar som löper mellan kontexter i våra liv möjliggör vi ett systemiskt perspektiv på tillväxt. Ett perspektiv och en logik som gör oss alla till medskapare av en framväxande berättelse, oändligt gynnsam för oss människor och den värld vi lever i.

Vad är tillväxt?

Tillväxt. Det är så vi mäter välstånd och det är vad de flesta av oss människor strävar efter. I skolan, hemma, på jobbet, i vården, ja överallt. Vi erövrar, klättrar och gör framsteg. Ett samhälle präglat av en linjär tillväxt i en värld full av komplexitet har ett högt pris - den leder till social och planetär kollaps.

Det finns inga rätt eller fel

Den här utställningen ger inga färdiga svar. Det finns inget facit. Inget rätt eller fel. Se samtalen, som utställningen triggar, som en yta för att utmana dina egna idéer, en inbjudan att ompröva vad du lägger i begreppet tillväxt.

Reflektera tillsammans över de tre logiker som utgör grunden i alla relationer och levande system; Keeping Up with the Joneses, Show Me Your Cards och David & Goliath.

Frågeställningar

Diskutera tillsammans kring följande frågeställningar:

 • Vilken tillväxt ser/hör du?
 • Vad är, för människan, gynnsam tillväxt?
 • Kan tillväxt mätas?
 • Hur mycket är tillräckligt?
 • Vem har kontroll över tillväxt? Kan tillväxt kontrolleras?
 • Vad är värdefullt för dig? Hur skyddar du det som är värdefullt?
 • Sker tillväxt i förhållande till något annat?
 • Vad påminner installationen dig om?
 • Vad tänkte du på när du först kom i kontakt med utställningen men innan du upplevt installationerna?
 • Vad tänker/ser du efter besöket? Vad har förändrats?

Vill ni fördjupa er i ett längre samtal definierar ni olika sammanhang som känns relevanta och samtidigt oväntade för er; Det kan t ex vara Hälsa, Döden, Magin, Familj, Humor, Kultur, Teknik, Religion, Konst, Media, Utbildning, Tystnad, Natur, Politik, Jaget…

Ta med er frågeställningen Vad är tillväxt? in i de olika sammanhangen. Till exempel, Vad är tillväxt i familjen? Vad handlar tillväxt om i magin?

Gruppstorlek

Är ni en mindre grupp kan ni diskutera sammanhang för sammanhang där alla delar med sig av sina berättelser.

Är ni en större grupp (fler än 12) skriver ni ner sammanhang på lappar (ett sammanhang per lapp) som placeras ut med tre till fem stolar runt varje. Låt deltagarna spontant få placera sig i det sammanhang de känner för och röra sig fritt mellan sammanhangen och grupperna när de känner sig manade att göra så.

Dela med dig

Dela med dig av vad som dyker upp i tankar och känslor. Det kan vara personliga berättelser, upplevelser och minnen. Nyvunna insikter, idéer och tankar. Frågor. Observationer och iakttagelser. Allt är ok. Följ energin och njut av utforskandet.

Några tips

 • Ta inte anteckningar. Det handlar om att vara närvarande i ett levande samtal, inte om att dokumentera det.
 • Låt samtalen ta tid. Det är ofta när allt känns uttömt som det mest värdefulla föds.
 • Avsluta med en gemensam reflektion om vad som dök upp i samtalen.

Förändringen börjar med ett samtal!

/Petra Trobäck och Lina Fogelberg