$left
$middle

Den tyska paviljongen 3

Folkliv utanför den tyska utställningshallen. Därinne fanns bland annat en stor järnvägsutställning med både ångdrivna och elektriska lokomotiv. I bakgrunden ser man Industrihallen. 

Foto: Albert Wilhelm Rahm/Malmö Museer

The German Pavilion

Street life outside the German Exhibition Hall. Inside there was a large railway exhibit showing both steam powered and electric powered locomotives. The Industry Hall can be seen in the background.