$left
$middle

Konsthallen 8

Konsthallen som skymtar till vänster i bilden, var en av utställningens huvudattraktioner. Här fanns 3500 verk av samtida konstnärer från de länder som deltog i Baltiska utställningen. Det var den största konstutställning som någonsin ordnats i Norden.

Foto: Albert Wilhelm Rahm/Malmö Museer

The Art Gallery

The Art Gallery on the left of the picture was one of the main attractions. 3,500 works of contemporary artists from the countries participating in the Baltic Exhibition were on display. It was the biggest art exhibition ever held in Scandinavia.