$left
$middle

Konsthallsjön 9

Denna del av Pildammarna kallades Konsthallsjön och var utformad som en stor spegeldamm framför konsthallen. Här är publiken samlad och tittar på en simtävling. I bakgrunden ser man Restaurang Kastellet och vattentornet som byggdes redan 1904.

Foto: Albert Wilhelm Rahm/Malmö Museer

The Art Gallery Lake

This part of Pildammarna was called The Art Gallery Lake. It was designed as a large mirror pond in front of the Art Gallery. Here the public have gathered to watch a swimming competition.

In the background you can see Restaurang Kastellet and the water tower built in 1904.