$left
$middle

Kronprinsessan Margaretas blomstergata 13

Kronprinsessan Margaretas blomstergata leder fram till Kungliga paviljongen. Idag kallas den Margaretapaviljongen. Planteringarna var utformade av den trädgårdsintresserade prinsessan.

Foto: Albert Wilhelm Rahm/Malmö Museer

Crown Princess Margareta's Flower Street

Crown Princess Margareta's Flower Street leading up to the Royal Pavilion. Today it is called Margaretapaviljongen. The plant arrangements were designed by the princess who had an interest in gardening.