$left
$middle

Kungliga paviljongen 12

Kungliga paviljongen är den enda byggnad från Baltiska utställningen som finns kvar på ursprunglig plats. Idag kallas den Margaretapaviljongen efter den populära Kronprinsessan Margareta som oväntat gick bort 1920. På ett konstgjort berg med ett vattenfall och invändiga hissar låg Jaktpaviljongen där Svenska Jägareförbundet hade sin utställning.

Foto: Albert Wilhelm Rahm/Malmö Museer

The Royal Pavilion

The Royal Pavilion is the only building from the Baltic Exhibition that still exists on the original site. It is now called Margaretapaviljongen, named after the popular Crown Princess Margareta who unexpectedly passed away in 1920. The Swedish Hunting Association had its exhibit on an artificial mountain with a waterfall and internal lift.