$left
$middle

Nöjesfältet 1

Nöjesfältet var den mest populära delen av Baltiska utställningen. Här fanns åkattraktioner, dansbanor och restauranger. Den långa Bergbanan hade bergstoppar uppbyggda av gips. En liknande, men betydligt mindre, bergbana från 1914 finns på Tivoli i Köpenhamn.

Foto: Albert Wilhelm Rahm/Malmö Museer

The Amusement Park

The Amusement Park was the most popular part of the Baltic Exhibition. It had rides, dance halls and restaurants. The long Mountain Railway, Bergbanan, had mountain peaks made of plaster. There is a similar, but much smaller, Mountain Railway from 1914 still in use at Tivoli in Copenhagen.