$left
$middle

Paviljong Årsta 11

De svenska kvinnornas utställning låg i paviljongen Årsta. Den var en kopia av Fredrika Bremers barndomshem. Utställningen behandlade kvinnans ställning i samhället och hennes betydelse för samhällsutvecklingen. Fredrika Bremer (1801-1865) var en pionjär i den svenska kvinnorörelsen.

Foto: Albert Wilhelm Rahm/Malmö Museer

The Årsta Pavilion

The Swedish Women's Exhibition was held

in the Årsta Pavilion. It was a copy of Fredrika Bremer's childhood home. The exhibition focused on women's place in society and their significance in the development of society. Fredrika Bremer (1801-1865) was a pioneer of the Swedish Women's Movement.