$left
$middle

Restaurang Kastellet 6

På ön i Pildammarna låg Restaurang Kastellet, en slottsliknande byggnad med tinnar, torn och kupol. Söder om dammarna låg den stora, vita Konsthallen och den tyska konstföreningen Werdandibunds paviljong med en planet på toppen.

Foto: Albert Wilhelm Rahm/Malmö Museer

Restaurang Kastellet

Restaurang Kastellet was on an island in Pildammarna, a castle-like building with towers, turrets and dome. South of the ponds there was the large, white Art Gallery as well as the Pavilion of German Art Society Werdandibund which had a planet at the top.