Stentemplet 4

Det lilla stentemplet var en del av en stenhuggeriutställning. Templet stod vid utställningens centralplats. Tvärs över centralplatsen ser man tornet som var lika högt som Kronprinsen (ca 80 meter).

Foto: Albert Wilhelm Rahm/Malmö Museer

The Stone Temple

The small stone temple was part of a stonemasonry exhibition. It stood in the exhibition's central area. Opposite the central area you can see the tower which is as tall as Kronprinsen (approx. 80 metres).