$left
$middle

Vattentornet vid Pildammarna 7

Vattentornet vid Pildammarna byggdes redan 1904 och ritades av arkitekten Harald Boklund. Bilden är tagen från Allmänna sjukhuset. Runt vattentornet låg kolonilotter, och i bakgrunden ser man Baltiska utställningen med Restaurang Kastellet och Stora tornet.

Foto: Albert Wilhelm Rahm/Malmö Museer

The water tower at Pildammarna

The water tower at Pildammarna was designed by architect Harald Boklund and built in 1904. The picture was taken from the General Hospital. Allotments surrounded the water tower and in the background you can see the Baltic Exhibition, Restaurang Kastellet and Stora Tornet.