$left
$middle

Vy över utställningen 10

Från det konstgjorda berget vid Jaktpaviljongen hade man utsikt över hela utställningsområdet. I förgrunden Kungliga paviljongen och Kronprinsessan Margaretas blomstergata. I bakgrunden det höga tornet som blev utställningens symbol. 

Foto: Albert Wilhelm Rahm/Malmö Museer

View of the Exhibition

From the artificial mountain by the Hunting Pavilion you could see across the whole exhibition area. In the foreground, the Royal Pavilion and Crown Princess Margareta's Flower Street. In the background, the Tall Tower which became the symbol of the exhibition.