$left
$middle

Andrea

Utställningen har stängt och går inte längre att besöka på Malmö Museer. Det går dock bra att ta del av det digitala materialet till utställningen.

Digitalt material: Hatbrott

Porträttfoto ung kvina med hijab

"För att en förändring ska äga rum måste det finnas en samsyn inom hela rättskedjan, inom polis-, åklagarmyndigheten och domstolen. Det är viktigt att dessa myndigheter arbetar på ungefär samma sätt. Polisen har arbetat med hatbrott en tid men resten av rättsväsendet behöver göra en liknande resa och genom den få ökad kunskap. Dialog mellan olika instanser är viktigt för utvecklingen.

Ibland kan det upplevas att lagen inte räcker till för att alla brott ska kunna utredas. Brott på nätet är ett sådant exempel. Internet är fantastiskt på många sätt men precis som i verkligheten är det inte tillåtet att säga eller skriva vad som helst. Det är lika viktigt att visa respekt på Internet som i verkligheten. Det är viktigt att hatbrottsmotivet skrivs in i domar så att det blir tydligt att domstolen tagit hänsyn till hatmotivet. Vi har bra lagstiftning i Sverige.

Polisen har en värdegrund som alla medarbetare måste följa. Den innebär bl.a. att alla människor har lika värde. För att få alla polisanställda att arbeta efter denna värdegrund utbildas de i bl.a. hatbrott där alla kränkningsgrunder inkluderas.

Det är viktigt att alla, både poliser och allmänhet, förstår att det vi kallar hatbrott handlar om brott mot mänskliga rättigheter och är ett brott mot vårt demokratiska samhälle, där alla ska få vara och uttrycka den de är, utan att kränkas på grund av det."

/Andrea