$left
$middle

Frank

Utställningen har stängt och går inte längre att besöka på Malmö Museer. Det går dock bra att ta del av det digitala materialet till utställningen.

Digitalt material: Hatbrott

Porträttfoto ung kvina med hijab

"Vi måste bli medvetna om den maktstruktur som finns i samhället. Den är starkt ihopkopplad med hatbrott. Unga människor måste få en ökad kunskap kring de rättigheter som finns. Många hbtq-personer lever under en ständig rädsla över att bli utsatt för våld. Många vet inte vart de ska vända sig om de blir utsatta.

Polisen måste få en ökad kunskap kring hbtq-frågor och hbtq-personer. Vi är ju beroende av polisen och det måste kännas tryggt och bra att vända sig dit. Det är viktigt att transpersoner som anmäler hatbrott blir tagna på allvar. En del blir ifrågasatta och ibland till och med kränkta. Ingen ska behöva höra ”Är du verkligen transperson?”

Utredningsprocesserna måste bli kortare. Och du måste få känna dig trygg när du anmäler ett brott. Jag behöver få veta: Vad händer när jag anmäler? Hur lång tid tar utredningen? Vilka kommer att få veta?

Det finns hjälp och stöd att få. Vi har fått mycket stöd av polisen under till exempel Pride och andra demonstrationer. RFSL:s brottsofferjour är jättebra. De kan hatbrottsproblematiken och stöttar många unga hbtq-personer som har utsatts för brott. Det är en viktig symbol att polisen går med i Prideparaden. Men
det krävs en nolltolerans. Polisen får aldrig någonsin diskriminera!"

/Frank