$left
$middle

#metoo - en kod som förändrar världen

Vandringsutställningen som berättar historien om hur uppropet #metoo gick till.

Kvinna som tittar på en mobiltelefon.

Bibbi Good från Arvidsjaur var först ut i Sverige med att använda #metoo via sin mobiltelefon. Nu är hennes berättelse och telefon del i utställningen. Foto: Tekniska museet i Stockholm.

  • Teknikens & Sjöfartens hus
  • 29 mars-5 september 2021

Hösten 2017 kunde vi bevittna hur vittnesmål om sexuella trakasserier intog sociala medier. Det som började i USA spred sig snabbt globalt. I Sverige publicerades den första tweeten bara någon timme efter att hashtagen #metoo användes första gången. I Sverige gick sedan kvinnor i bransch efter bransch ut i gemensamma upprop.

Uppropet #metoo är en angelägen del av vår tids historia. Tekniska museet i Stockholm genomförde därför en samtidsdokumentation där vittnesmål under #teknisktfel, som visar på missförhållanden inom teknikbranschen, samlades in. Utställningen berättar historien om upproret.

Visulisering över #metoo-rörelsens förlopp

För att sätta in detta i ett sammanhang gjordes en visualisering som visar förloppet från när begreppet metoo myntades i USA redan 2006 och fram till 2017. Vad var upprinnelsen? Hur spred sig uppropen? Vad var det som gjorde att det blev så stort och vad har hänt sedan?

Visualiseringen bygger bland annat på forskaren Christopher Kullenbergs insamlade data från Twitter. Christopher hade samlat in alla tweets på svenska från den första tweeten i oktober 2017 och två veckor framåt. I datamaterialet kunde Bibbi Good spåras, den kvinna som var först med att använda #metoo i Sverige. Hennes telefon är ett historiskt laddat föremål. Vi vet att olika tekniska förutsättningar möjliggjort olika demokratiska upprop och dess genomslag. Faxen möjliggjorde de kinesiska studenternas upprop på Himmelska fridens torg i Peking. Och i Egypten kunde studenterna under den arabiska våren använda universitetens datorer för att kommunicera via sociala media. Nu använder kvinnor runt om i världen sina mobiltelefoner för #metoo.

Utställningen är en vandringsutställning från Tekniska museet i Stockholm.

#metoo kommer att visas på Teknikens och Sjöfartens hus, på bottenplan till vänster om entrén.