$left
$middle

Våra samlingar

I Malmö Museers samlingar finns cirka 500000 föremål, fyra miljoner fotografier och en stor arkivsamling.

Malmö Museers samlingar är resultatet av nästan 170 års verksamhet. Till museets stora samlingsområden idag hör kultur, natur, arkeologi, teknik- och sjöfartshistoria. Mångfalden i samlingarna ger museet en unik bredd.

Innehåll

sv