$left
$middle

Päronhjälm från 1600-talet

En päronhjälm från 1600-talet köptes in till museet 1959 för att man skulle kunna visa hur Malmöhus garnison en gång var beväpnad och utrustad.

Päronhjälm

Päronhjälm från Malmö Museers samlingar.

Under 1500- och 1600-talen var Malmöhus slott en betydande försvarsfästning i det danska riket. Tyvärr finns det inte så många föremål i Malmö Museers samlingar som berättar om denna period i slottets historia.

Päronhjälmen som finns i Malmö Museers samlingar är tillverkad i stål, smyckad med 12 dekornitar i koppar, driven ur ett och samma järnstycke och väger 1,7 kg. Det finns ingen stämpel på hjälmen som ger oss vägledning om var den är tillverkad.

Varför kallas den Päronhjälm?

Hjälmtypen utvecklades ur den medeltida järnhatten i Italien under 1500-talet. Den blev snabbt populär i hela Europa. Skyttehuvan kallas päronhjälm efter den franska beteckningen cabasset. Den utmärks av en relativt hög hjälmklocka som avslutas med en bakåtlutad tipp. Namnet fick hjälmen efter den bakåtriktade spetsen som avslutar hjälmklockan och som påminner om stjälken till ett päron.

sv