$left
$middle

Arkeologi

Omfattande arkeologisk samling. Arkeologiska utgrävningar i och kring Malmö har bedrivits sedan 1920-talet och på ett mer metodiskt och kontinuerligt sätt sedan 1960-talet.

Materialet omfattar föremål från hela den sydskandinaviska förhistorien, medeltid, och renässans. Inte minst de stora utgrävningsprojekten inför Öresundsförbindelsen och Citytunneln har gett oss fördjupad kunskap om och ny förståelse av det förgångna.

Föremålssamlingen innehåller arkeologiska artefakter från den förhistoriska och medeltida människans vardagliga liv, men även statusföremål från rika gravar och importvaror från den europeiska kontinenten.

I samlingen finns även ett stort arkivmaterial med grävrapporter, ritningar och fotografier som är tillgängliga för forskare, studenter och den intresserade allmänheten.

Sedan 2010 har Malmö Museer inte längre någon egen utgrävningsverksamhet. Delar av den verksamheten sköts numera bland annat av Sydsvensk Arkeologi AB (ägt av Regionmuseet i Kristanstad).