$left
$middle

Berättelser från #metoo

Har du en berättelse med anknytning till #metoo-rörelsen? Vill du dela med dig, så att den blir en del av vårt framtida kulturarv?

Skylt med texten: En kod som föräldrar världen – Me too

Malmö Museer tycker att dessa berättelser är en viktig samtidsskildring och att de bör samlas in och bevaras i våra arkiv.

Du får själv bestämma om ditt namn ska vara med eller om du vill vara anonym. Tänk också på att inte ge fullständiga personuppgifter i din berättelse.

Malmö Museer har ett regionalt perspektiv och vill samla in berättelser från personer i Malmö och övriga Skåne.

Kontakta oss

sv