$left
$middle

Ungdomar och pengar

I samband med utställningen Myntergården samlar Malmö museum in berättelser om hur ungdomar ser på pengar idag.

Malmö museum berättar i utställningen Myntergården om Malmöhus slotts historia som myntverkstad på 1400– och 1500–talen.

I samband med detta är vi nyfikna på hur du som ungdom ser på pengar idag. Hur hanterar du pengar, är pengar viktiga och vad använder du dem till?

Svara på frågorna i vårt formulär. Vi tycker att alla svar är viktiga, men du väljer själv vilka frågor du vill svara på.

Du är framtidens historia!

Kontakta oss

sv