$left
$middle

Ford V8

Foto © Johanna Rylander / Malmö Museer

Henry Ford lanserade en ny modell med V8 motor 1932. Den kompakta motortypen blev då tillgänglig som standard till ett rimligt pris. Ford V8 såldes i stora upplagor i Sverige.

Bilarna var bruksfordon. Efter kriget blev de ofta skrotbilar i Stockcar tävlingar. Efter andra världskriget började hemvändande amerikaner modifiera och plocka bort onödigt vikt på bilar för få dem snabbare och efterlikna europeiska sportbilar. Bilen förvandlades till en Hot Rod och motorcykeln blev en Bobber. Hot Rod är en bilkultur som fortfarande är högst levande och Fords gamla V8 motor står högt i kurs och har idag nått ikonstatus.

© Johanna Rylander / Malmö Museer

Den lilla V8 motorn användes även under 1950-talet i fransktillverkade Fordbilar och så sent som 1961 under namnet Simca. Ett helt annat användningsområde var som hjälpmotorer i en svensk motortorpedbåt från andra världskriget där de sedan verkade i lång och trogen tjänst.

Malmö Museers Ford är i originalskick förutom en omlackering strax före att den köptes in till museet 1962.

sv