$left
$middle

Carl Nathorst - tragiskt slut på ett äventyrligt liv

1907 skänkte Carl Nathorst en samling på över hundra föremål till Malmö museum. Föremålen kommer från Filippinerna och folkgruppen igoroterna.

.

Ett av föremålen är en risflaska (MM 004392), som användes för matning av barn. Man fyllde den med ris och sedan täppte man till ena öppningen och så sög barnet på den andra. En slags nappflaska helt enkelt.

Carl Nathorst föddes den 20 juni 1861 på Dagsholm i Dalsland. Ett par månader efter Carls födelse flyttade hela familjen till Alnarp i Skåne där fadern blivit professor. Carl gick till en början i faderns fotspår och studerade vid Alnarps lantbruksinstitut och senare i Skottland. Carl stannade i Skottland i ett och ett halvt år och reste sedan vidare till USA.

Till att börja med försörjde Carl sig som järnvägsarbetare, men när det spansk-amerikanska kriget bröt ut 1898 tog han värvning. På detta sätt kom Carl Nathorst till Filippinerna.

Kontakta oss

sv