$left
$middle

Dubbelflaskan från Lambayeque

1913 reste museimannen och forskningsresanden Erland Nordenskiöld (1877-1932) till Sydamerika. Där införskaffade han bland annat detta kärl. Dubbelflaska, som det kallas, är från Lambayeque-kulturen (ca 750-1375 e.Kr.). Kulturens kärnområde låg i vad som i dag är norra Peru.

gammal kanna

Erland Nordenskiöld hade deltagit i flera forskningsexpeditioner till Sydamerika tidigare. Han var anställd på Göteborgs Stadsmuseum, vars etnografiska samling till vis del är uppbyggd av det stora antal och idag unika föremål som han förde hem från Sydamerika. En del av föremålen såldes till Malmö Museer i början på 1920-talet.   

Lambayeque var en kultur och en region i Sydamerika som karaktäriserades av högstående konstföremål, ofta av ädla metaller. Keramiken är svartpolerad och ofta med skulpterade människofigurer eller djur.

Dubbelflaskan (MM 008028) i vår databas Carlotta

Kontakta oss

sv