$left
$middle

Jaktbössa från 1500-talet

1906 lämnades en jaktbössa som deposition till Malmö museum. Den skänktes så småningom till Malmö museum av Ida Ramels sterbhus 1950.

Bössan är antagligen tillverkad på 1570-talet, av en Österrikiskt bössmakare. På pipan finns bössmedens stämpel, ett H. Stocken är gjord i mahogny med inläggningar av hjorthorn. Både stock och kolv är rikt dekorerade med strids- och jaktscener. Förlagorna till dekoren är hämtade från en koppargrafiker i 1500-talets Tyskland, Hans Sebald Behamn. Samma koppargrafiker har lämnat förlagor till delar av den ursprungliga interiöra väggdekoren i Kockska huset, vilket uppfördes 1524 vid Stortorget i Malmö.

Kontakta oss

sv