$left
$middle

Luftskyddslåda

Malmö museum har ett antal luftskyddslådor i samlingarna. Det är mindre sjukvårdslådor som innehåller mediciner och bandage.

I locket på lådan på bilden (MM 61869) hittar du en detaljerad packlista. Innehållet i lådan är i det närmaste i originalskick. Lådan är utrustad enligt Luftskyddslagen efter anvisningar från Luftskyddsinspektionen. Luftskyddsinspektionen var en del av civilförsvaret, en statlig myndighet som var verksam under åren 1937–1944.

Luftskyddet innefattade en rad icke militära förberedelser. De skulle försvåra anfall från luften, och begränsa dessas verkningar. Exempel på luftskydd var; inrättande av skyddsrum med brandredskap, råd och anvisningar rörande mörkläggning av fönster och fordon samt råd vid eventuell eldsvåda eller stridsgasattack. Luftskyddsinspektionen organiserade luftskyddet och utbildade bland annat hemskyddssamariter och brandvakter. Luftskyddsinspektionen gav också ut en allmän skriftserie, med detaljerade anvisningar för hemskyddet.

Kontakta oss

sv