$left
$middle

Malmö Frihamn

Nyligen publicerade Malmö museum en unik samling bilder från Malmö Frihamn. Leonardo Quintana fotograferade och beskrev mellan 1989 och 1995 stuveriarbetet som pågick i hamnen.

Det var en stor arbetsplats, men under 1990-talet började mycket av arbetet istället göras av maskiner. Denna artikel bygger på Quintanas egna anteckningar om hamnarbetet.

Quintana beskriver hur arbetet under 1980- och början på 1990-talen var mycket slitsamt och krävde många arbetare. En stor del utfördes manuellt och var inte bara tungt, utan även farligt. “Hamnen är ju rena 1800-talets slaveriarbete…” brukade man säga. Trots detta drogs många till hamnen då där fanns oändligt med jobb som dessutom var bra betalt. Under de år hamnarbetet fortfarande krävde manuell arbetskraft anställde man många extrajobbare, även kallade “1000-nummer” eller “tusenfotingar”. De flesta klarade dock inte av det tunga arbetet och gav snabbt upp.

Kontakta oss

sv