$left
$middle

Stormiga hav, dramatiska skeppsbrott och människans hot mot havens framtid

Om stormar, förlisningar, skepppsvrak, sjömansvisor, stigande havsnivåer och FN-universitetet i Malmö som skriver historia om havets framtid.

Dessa sidor är ett fördjupningsmaterial till utställningen Havets faror.

Innehåll

sv