$left
$middle

Ambassadör för jämställd havsforskning

Marinforskare som arbetar för jämställdhet för att gynna en hålllbar framtid med fokus på kvinnor inom fiskerinäringssektorn.

Ljudklipp med Renis Auma Ojwala (på engelska).

  • Renis Auma Ojwala
  • Kenya

Jag är vatten- och marinforskare och arbetar för en jämställd framtid. På World Maritime University (WMU) forskar jag om jämställdhet inom havsvetenskap, för att gynna en hållbar utveckling.

Mitt fokus ligger på kvinnor inom fiskerinäringssektorn. Min passion för att stärka kvinnor inspirerades av mitt första möte med en sjökapten. Jag gick ombord på en båt med mina manliga kollegor, och kaptenen tyckte inte att kvinnor hörde hemma på en båt – varken som fiskare eller som forskare. ”Varför skickade de dig till den här båten? Du är tjej!” ropade han. Jag svarade; ”Kapten, jag vill vara här. Jag är också en elev.”

Kvinnor utgör hälften av fiskerinäringens arbetskraft globalt. De fyller en viktig roll i sina samhällen.

Faror

Att inte utnyttja mer än hälften av världens talang, erfarenhet och kunskap är en fara för samhället och ekonomin. Bristande jämställdhet drabbar alla.

Jämställdhet är nödvändig för en hållbar framtid.

Renis Auma Ojwala

Uppmaning till handling

  • Var medveten om könsstereotyper-
  • Var en förebild för att främja jämställdhet.
  • Stå upp mot trakasserier och mobbning.
  • Engagera dig för en god sak - UN Womens kampanj Generation Equality är ett bra ställe att börja på.
  • Sträva mot dina drömmar - låt inte könsstereotyper definiera dig eller din framtid.
Foto på Kristal, hav i bakgrunden.
sv