$left
$middle

Havets fredsmäklare

Forskar om undervattensbuller från kommersiella fartyg.

Ljudklipp med SeyedVahid Vakili (på engelska).

  • SeyedVahid Vakili
  • Iran

Som sjökapten på fartyg i både när och fjärran har jag alltid haft en passion för miljöfrågor. På World Maritime University (WMU) forskar jag bland annat om
undervattensbuller från kommersiella fartyg. Havet är hårt pressat på grund av mänsklig aktivitet.

Undervattensbuller är ett miljöproblem som ökar i stor takt. Många studier visar att undervattensbuller har negativa effekter på fiskar och marina däggdjur. Det kan splittra ekosystem och förändra arter både biologiskt och ekologiskt.

Faror

Undervattensbuller från kommersiella fartyg – det vill säga fartygsbuller – kan minskas genom Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) föreskrifter. IMO är FN:s specialiserade organisation med ansvar för säkerheten inom sjöfarten och förhindrande av föroreningar i havet och atmosfären som orsakas av fartyg.

För havets hälsa måste det bli tystare.

SeyedVahid Vakili

Uppmaning till handling

  • Fartygspropellrar som minskar kavitationen (luftfyllda bubblor eller hålrum i vattnet vid eller på ytan).
  • Utformningen av fartygsskrov bör förbättras så att det minskar kölvattnets yta och kavitationen.
  • Ljudnivåer, placering och vibrationer för maskiner ombord bör tas i beaktande.
  • Rengöring av propellrar och skrov för att minska kavitationen.
  • Sänk hastighetsgränsen för fartyg.
  • Nya rutter för att undvika känsliga marina områden.
Foto på Kristal, hav i bakgrunden.
sv