$left
$middle

Universitets första kvinnliga president

World Maritime university skriver historia för havens framtid med FNs Agenda 2030.

Ljudklipp med Dr. Cleopatra Doumbia-Henry (på engelska).

 • Dr. Cleopatra Doumbia-Henry
 • Samväldet Dominica

World Maritime University (WMU) är verkligen ett unikt globalt kompetenscentrum, som grundats inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), en specialiserad FN-organisation.
Sjöfarten är en av världens äldsta branscher. Den är till sin natur internationell och står för mer än 80 % av den globala handeln i volym. Ägar- och ledningskedjan som omger varje fartyg kan omfatta många länder. IMO är den globala standardiseringsmyndigheten för säkerhet och miljöhänsyn inom sjöfarten.

Organisationens huvudsakliga roll är att skapa ett regelverk för sjöfartsbranschen, som är rättvis och effektiv, samt antagits och implementerats världen över. Internationella arbetsorganisationen ILO ansvarar för att fastställa internationella standarder för arbets- och levnadsvillkor för sjöfarare ombord på fartyg.

Det är ett nöje att få leda World Maritime University (WMU) som den första kvinnliga rektorn, liksom den första från ett utvecklingsland.

Dr. Cleopatra Doumbia-Henry

WMU har åtagit sig att följa FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, och de 17 globala målen för hållbar utveckling är en universell uppmaning till handling. Syftet med Agenda 2030 är att utrota fattigdomen, skydda planeten och förbättra livet och förutsättningar för alla, överallt.

WMU fokuserar särskilt på de mål som är av direkt relevans
för sjöfarten och havet, bland annat:

 • Mål 4 - God utbildning för alla
 • Mål 5 - Jämställdhet
 • Mål 7 - Hållbar energi för alla
 • Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 14 - Hav och marina resurser
 • Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen
 • Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Kontakta oss

sv