$left
$middle

Gefion - fartyget som kolliderade

Passagerarfärjan Gefion kolliderade och sjönk i Öresund den 19 januari 1901.

Äldre svartvit foto av gammalt fartyg.

Gefion i Malmös inre hamn. Fotograf: troligen Viktor Roikjer/Malmö Museer.

Dimman låg tät över Öresund. Passagerarfärjan Gefion lämnade Malmö för sin dagliga resa till Köpenhamn. Plötsligt dök Ångaren Hven upp ur den täta dimman. Fartygen upptäcker varandra alldeles för sent. Kollisionen var oundviklig. Gefion började omedelbart att ta in vatten.

Hven klarade sig utan allvarligare skador och kunde rädda de 50 passagerarna från Gefion. Tio minuter efter kollisionen sjönk Gefion.

Fotografier på Gefion från Malmö Museers samlingar.

Efter flera dykningar togs beslutet att bärga Gefion. Det blev ett besvärligt arbete att lyfta upp fartyget ur havets botten. Till slut kunde Gefion bogseras in i Malmö hamn.

Arbetet med att bygga om fartyget gick fort. Redan nästa år var Gefion åter i trafik. Tidningarna beskrev Gefion som båttrafikens elegantaste fartyg.

Tungdykare

Denna typ av dykardräkt användes när Gefion bärgades 1901. Den består av en vattentät gummidräkt med metallhjälm som är fastskruvad i dräkten. Vid ytan finns luftpumpen som förser dykaren med syre via en slang. De tunga dykarskorna hjälper dykaren att stå stadigt på havsbotten.

Dykardräkt.

Vi drar till Köpenhamn

Daglig passagerartrafik över Öresund startade 1838. Först då var hamnen i Malmö utbyggd med stensatta kajer och tillräckligt vattendjup. Att ta båten till Köpenhamn kom att bli ett stort folknöje för många Malmöbor. Storstaden lockade med nöjesliv, zoo och Tivoli. Andra föredrog att inte alls kliva av utan enbart åka fram och tillbaka i goda vänners lag. När Öresundsbron stod klar år 2000 upphörde den dagliga båttrafiken.

Äldre affisch med båt

Affisch för Svenska Rederi-Aktiebolaget Öresunds färjetrafik mellan Malmö och Köpenhamn. Närmast syns den svenskflaggade Gylfe och på avstånd syns Gefion.

Äldre tidningsurklipp i ett collage.

Tidningar från Gefion som flöt iland efter förlisningen.

Äldre oljemålning med ett skepp.

Ångbåten Hven rammar hjulångaren Gefion i dimman den 19 januari 1901. Kolteckning av okänd konstnär. Foto: Malmö Museer.

sv