$left
$middle

Havet stiger

Platta kuststäder som Malmö är känsliga för översvämningar. Lär dig mer om stigande havsnivåer, skyfall och strategier för skydd.

Stigande havsnivåer

Den globala uppvärmningen gör att havet stiger. Varmare hav tar mer plats och när glaciärerna och inlandsisarna smälter hamnar ännu mer vatten i havet. Om den globala uppvärmningen skulle minska i dag fortsätter haven ändå stiga.

Haven reagerar väldigt långsamt och kommer fortsätta stiga i flera hundra år framöver. Vi människor kan påverka hur snabbt och hur högt havet kommer stiga. Minskar vi utsläppen av växthusgaser smälter inte isarna lika snabbt och havet stiger långsammare.

Strategier för skydd

Stigande havsnivåer kan hanteras med olika strategier:

Foto: Linnea Svensson Arbab.

Malmö i riskzonen

I norr pågår fortfarande en landhöjning efter istiden och landet stiger snabbare än havet. Södra Sverige har ingen landhöjning och effekten av stigande hav kommer märkas tidigare. I framtiden kommer översvämningar bli vanligare och känsliga områden kommer att behöva skyddas eller överges.

Platta kuststäder som Malmö är känsliga för översvämningar. Om havet stiger två meter är det bara de mest utsatta områdena som drabbas. Om havet skulle stiga ytterligare en meter hamnar stora delar av västra och centrala Malmö under vatten.

Foto: Foto: Linnea Svensson Arbab.

Risk för stora skador

När havet stiger och översvämmar en stad kan det gå väldigt fort. När gator, vägar och hus fylls med vatten, uppstår omfattande skador. Det blir svårt för de drabbade invånarna att bo kvar.

Man vadar i en översvämning utanför sitthus.

Stigande havsnivåer och skyfall

När det regnar i Malmö rinner regnvattnet genom ledningar under marken och ut i havet. Om havet stiger rinner havsvatten ”baklänges” in i ledningarna och fyller upp systemet så allt hamnar på gatorna.

Om Malmö drabbas av ett stort skyfall samtidigt som ledningarna är fulla med havsvatten kan inte regnvattnet ledas bort. Regnvattnet skulle istället leta sig ner i källare, in i hus, restauranger, förskolor och sjukhus. Som tur är sker de flesta stormarna som leder till översvämningar på vinterhalvåret och de flesta skyfall under sommaren.

Vem är ansvarig vid en översvämning?

Om havet stiger och översvämmar ett hus så är det ägaren som får betala för skadan. Ingen annan än den som äger huset har ansvar för att skydda det. Kommunen får inte planera för nya hus där det finns stor risk för versvämningar.

Men kommunen behöver inte skydda hus som redan är byggda. Ofta blir det dock lättare och billigare med stora skydd som skyddar hela stadsdelar. I dag har de flesta husägare en försäkring som betalar för skador vid översvämningar.

Men vad händer när havet stiger och det blir vanligare med översvämningar? Kommer försäkringarna bli dyrare? Kommer försäkringsbolag sluta försäkra hus som ofta översvämmas?

Malmö under vatten

I Malmö är det alltid nära till havet. När havet stiger kommer staden att påverkas. I filmen kan du se hur staden skulle drabbas om havet plötsligt börjar stiga. Animationen visar en påhittad händelse. Att havet skulle stiga över 3 meter är osannolikt men inte omöjligt.

sv