$left
$middle

SS København - fartyget som försvann

Skolfartyget SS København som byggdes 1921 var Danmarks stolthet och världens största segelfartyg.

Oljemålning skepp

Den 14 september 1928 avreste skolskeppet SS København från Köpenhamn med destination Sydamerika. Strax innan julafton lämnade hon Buenos Aires med målet att nå Australien. Någonstans i havet mellan Sydafrika och Madagaskar tror man att SS Köpenhamn försvinner.

Världskarta med Köpenhamn och Buenos Aires utmärkta.

Strax innan julafton lämnade hon Buenos Aires med målet att nå Australien. Ombord hade fartyget en besättning på 46 sjömän och 18 elever.De första dagarna har fartyget radiokontakt med andra båtar: "Allt väl, vi har vind i seglen". Därefter upphör kontakten.

I Australien började rederiet ana oråd. Vad kan ha hänt? Maskinhaveri? Är radion trasig? Kan SS København ha krockat med ett isberg? Rederiet letade efter fartyget fram till sommaren. Utan resultat.

Till slut måste de berätta för anhöriga. SS København har gått under. Alla är döda. Vad som hände är det ännu ingen som vet.

Ombord på SS København på 1920-talet. Foto: Sjöfartsmuseet i Helsingör.

Om SS København

  • Byggd: på varvet Ramage & Ferguson, Leith (Edinburgh), 1921
  • Ägare: Ostasiatiska Kompaniet i Köpenhamn
  • Typ: femmastad bark
  • Längd: 110 m (134 m inklusive bogspröt)
  • Bredd: 15 m
  • Djup: 8,2 m
  • Segelyta: 45 segel på sammanlagt 4744 kvm
  • Deplacement: 6 000 ton, 3239 nettoton
  • Manskap: 64 man varav fem befäl och 18 elever
  • Övrigt: utrustad med en dieselmotor på 640 hk
Oljemålning på stort skepp på havet.

Oljemålning från 1920-talet av Peder Christian Pedersen, CC BY-SA.

sv