$left
$middle

Skeppsvrak

Vrak från Skånska kusten. Skeppsvrak är resterna efter skepp som förlist, antingen genom att de har sjunkit, grundstött, strandat eller frivilligt sänkts för att de ansetts förbrukade.

M/S Bonita

Förliste den 14 oktober 1930 utanför Trelleborg. Fartyget som var lastat med järnmalm kolliderade i nattens mörker med ångaren Bojan. M/S Bonita sjunker mycket snabbt. 21 sjömän omkommer, endast 3 överlevde.

Vraket M/S Bonita och foto från när skeppet var i bruk.

S/S Ares

Förliste den 18 maj 1906 utanför Trelleborg. Fartyget som var lastat med 1600 ton stenkol kolliderade med den holländska ångaren Hilvorsum. Alla ombord överlevde.

Vraket efter S/S Ares och målning av skeppet.

Kanonvraket– troligen krigsskeppet Charlotte Amalie

Sänktes i april 1801 utanför Köpenhamn. England skickade en flotta på över 50 skepp för att krossa danskarnas stöd till Napoleon. Efter ett våldsamt sjöslag sänker engelsmännen Charlotte Amalie. Skeppet hade en besättning på 241 män, 19 besättningsmän dog, och 20 skadades under slaget.

Undervattensbild med en dykare och en del av ett skeppsvrak.

Kanonvraket.

S/S Robert

Förliste den 30 september 1905 utanför Ven. Fartyget som var lastat med svavelkis kolliderade i klart väder med ångaren Niord. S/S Robert sjönk på mindre än en minut. Bara en av de 20 besättningsmännen kunde räddas.

Skiss över hur fartyget S/S förliste och målning av skeppet.

sv