$left
$middle

Stigande havsnivåer

I det här avsnitten får du veta mer om vad som händer när havet stiger. Prognoserna visar på att Malmö kan komma att drabbas hårt i framtiden. Så vad kan vi göra åt det?

Bild från vänster: Özcan Cetik, Sara Ahmad, Shahad Jawad och Mariam Al-Dijani

I avsnittet kan du ta del av manusförfattarna Özcan Cetik, Sara Ahmad, Shahad Jawad, Mariam Al-Dijani och Hussein Al-Turki klimatsmarta tips på vad du rent praktiskt kan bidra med för att minska stigande havsnivåer på en lokal såväl som global nivå. Havsnivåhöjning betyder att den globala havsnivån stiger. På vissa platser kommer havsnivåerna stiga mer än på andra ställen men det finns också platser där havsnivån sjunker. Stigande havsnivåer längsmed kust och ö-regioner kan påverka hela samhällen.

Episode in English: Sea level rise

Kontakta oss

sv